Меню

0

0.00 лв.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1 С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се регулират отношенията между „ЕР СИ БИЛД” ЕООД с ЕИК 201912455, с данни за кореспонденция:
гр. Козлодуй, ул. “Освободител” №88, телефон за връзка (+359) 889 213 304, e-mail: bgboats.eu@gmail.com, оператор на платформата за електронна търговия BGboats.eu, наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА и клиентите на платформата, наричани по-долу КЛИЕНТИ. Всяко използване на ПЛАТФОРМАТА означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал внимателно с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и се съгласява да ги спазва безусловно.

Чл.2 “ЕР СИ БИЛД” ЕООД е собственик на всичките интелектуалните права, свързани със създадените от нея решения – визуални, графични елементи и текст в рамките на настоящия уеб сайт – www.BGboats.eu.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3 КЛИЕНТЪТ може да ползва ПЛАТФОРМАТА без да регистрира профил. С регистрирането на профил КЛИЕНТЪТ получава следните възможности:
– може да прави поръчки на стоки, маркирани с “ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА” , които се доставят по индивидуално поръчка на клиенти.
– при нова поръчка не се налага да въвежда своите данни.
– следи историята на своите поръчки.
– може да получава специални промоционални предложения;
– притежава опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следи по-лесно тяхната цена и др.

Чл.4 Регистрирането на профил се извършва като КЛИЕНТЪТ въведе съответните данни в системата. След приключване на регистрацията КЛИЕНТЪТ получа от ПЛАТФОРМАТА имейл, потвърждаващ регистрацията, с което тя се счита за извършена.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ. ПОСЛЕДИЦИ.

Чл.5 Всяко дееспособно лице може да прави поръчка за покупка на наличните стоки, които се предлагат в ПЛАТФОРМАТА.

Чл.6 Поръчката се извършва чрез съответната форма в зависимост от това дали лицето поръчва чрез своя профил или без профил, като КЛИЕНТЪТ добавя една или няколко стоки във виртуалната кошница и попълва всички полета във формата. Интерфейса дава възможност да се изчислят транспортните разходи и ако КЛИЕНТЪТ се възползва от тази възможност към цената на стоките се добавя и цената на доставка. Крайната цена е С ДДС.

Чл.7 След получаване на поръчката в работен ден между 9:00 и 15:00 часа оператор от ПЛАТФОРМАТА провежда телефонен разговор с КЛИЕНТА на въведения от него телефон за потвърждаване на поръчката, като разговорът може да се записва.
(1) Ако КЛИЕНТЪТ потвърди, че е направил поръчката оператор от ПЛАТФОРМАТА незабавно изпраща на КЛИЕНТА електронно съобщение с данните на поръчката. С изпращането на това съобщение се приключва приемането на поръчката и се счита, че е сключен ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на поръчаната стока и при условията и цената, визирани в поръчката.
(2) В случай на правописна грешка при изписване цената на стоката, на нейното наименование, наличност, съществени характеристики и друга погрешна информация оператор на ПЛАТФОРМАТА незабавно коригира грешката, уведомява по имейл КЛИЕНТА, направил поръчката за тази стока и поръчката се счита отменена без вина на някоя от страните. КЛИЕНТЪТ може да направи поръчката по коригираните данни.

Чл.8 Стоки, маркирани с “ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА” са такива, които се доставят само по поръчка на клиенти.
(1) След подаване на такава заявка оператор на ПЛАТФОРМАТА ще ви уведоми за срока на доставка.
(2) По желание на КЛИЕНТА ПЛАТФОРМАТА проучва доставка и на други стоки. В този случай КЛИЕНТЪТ писмено уведомява ПЛАТФОРМАТА по имейл за желаната стока, оператор проучва пазара и се договарят допълнително следващите етапи по реализирането на сделката.

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Чл.9 Обичайният срок за доставка е 3-5 работни дни след сключване на договора по чл.7 като в случай, че доставката не може да бъде изпълнена в този срок оператор от ПЛАТФОРМАТА ще се свърже с КЛИЕНТА на посоченият телефон и имейл и ще го информира за възможното забавяне.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Чл.10 Плащане при доставка (наложен платеж). При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера, заедно със стойността на самата доставка.

Чл. 11 Плащане по банков път. Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от ПЛАТФОРМАТА банкова сметка. КЛИЕНТЪТ не дължи плащане на куриера в случай, че се е възползвал от опцията на интерфейса за изчисляване на транспортните разходи и сумата на тези разходи е добавена към цената на стоките и е платена. При плащане по банков път стоката се изпраща в първия работен ден следващ получаването на сумата в банковата сметка на ПЛАТФОРМАТА.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКИТЕ И ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Чл.12 Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки доставката се извършва до входа на сградата или на друго подходящо за целта място, което се договаря при поръчката или е в правомощията за преценка на лицето, доставящо стоката. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:
1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато КУПУВАЧЪТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Чл.13 Стоката се изпраща с опцията ПРЕГЛЕД на ЕКОНТ ЕКСПРЕС и при получаване на пратката преди да заплати сумата КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да я прегледа, като в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или документи, незабавно следва да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като КЛИЕНТЪТ губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или с липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или документи.

Чл.14 Всички стоки, предлагани в ПЛАТФОРМАТА, които подлежат на гаранционно обслужване са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

чл.15 Ако КЛИЕНТЪТ е ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на Закона за защита на потребителите, то на основание чл. 50 от ЗЗП има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от КЛИЕНТА. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако КЛИЕНТЪТ е представил на ПЛАТФОРМАТА стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид с всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Чл.16 От КЛИЕНТЪТ може да бъде събрана следната информация след изрично полученото му съгласие:
– Данни за контакт: име, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, e-mail адрес.
– Лични данни: предпочитан начин на плащане, предпочитан начин за контакт, име на дружество, ЕИК, евентуално ЕГН или дата на раждане на физическото лице.
– Интереси: информация, която предоставя на ПЛАТФОРМАТА за своите интереси, включително видове стоки, от които се интересува.
– Ползване на уебсайта и комуникациите: как използва уебсайта и дали отваря или препраща комуникацията от ПЛАТФОРМАТА, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies).
– Информация за продажби и сервизни услуги: информация относно покупки, включително номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции.
– Информация за историята на КЛИЕНТА: данни за удовлетвореността на клиента, получени поръчки от него, данни за закупуването на стоки, включително модел, конфигурация, дата на закупуване, цена, информация за гаранция, информация за застраховка, история на оплакванията, история на сервизното обслужване.
– Ако КЛИЕНТЪТ предоставя информация от името на друго лице, трябва да запознае това лице с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да предостави неговата информация на ПЛАТФОРМАТА. КЛИЕНТЪТ следва да предоставя на ПЛАТФОРМАТА актуална информация, като съответно коригира данните, които са променени.

Чл.17  ПЛАТФОРМАТА спазва следните принципи при обработката на лични данни:
– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение на целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Чл.18 ПЛАТФОРМАТА не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

Чл.19 (1) Личните данни на клиентите се съхраняват в определените от закона срокове, които могат да бъдат различни в зависимост от естеството на документите, наличие на съдебни или извънсъдебни спорове и на други законови основания. При всички случаи данните се унищожават веднага след като отпадне основанието за тяхното съхраняване.

(2) ПЛАТФОРМАТА обработва личните данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) ПЛАТФОРМАТА съхранява личните данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на своите правни интереси при съдебни или административни спорове с потребители на ПЛАТФОРМАТА.

(4) ПЛАТФОРМАТА съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на профил в ПЛАТФОРМАТА или до приключване на поръчката.

чл.20 Съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни събраната от КЛИЕНТА информация може да се използва от ПЛАТФОРМАТА по следните начини:
– За обслужване на клиенти и маркетинг: за отговаряне на запитвания на КЛИЕНТ и за да му предостави допълнителна информация и оферти оператор на ПЛАТФОРМАТА събира данни за контакт, лични данни, интереси, ползване на уебсайта и комуникациите и информацията за продажби и сервизни услуги.
КЛИЕНТЪТ може по всяко време да поиска прекратяване обработката на личните му данни по този начин.
– Информация за продажби и сервизни услуги: предоставянето на лични данни за целите на продажбите и предоставянето на сервизни услуги е договорно изискване и не предоставянето им ще възпрепятства правилното изпълнение на договора или дори ще го направи невъзможно.
– Спазване на законово задължение, свързано с лични данни на клиента. Законите задължават ПЛАТФОРМАТА да предоставя лични данни на клиента на различни държавни и общински органи, институции и на съдебните власти в предвидените от закона случаи.
Тъй като предоставянето на информация по тези два начина е наложено със закон КЛИЕНТЪТ не може да откаже нейното предоставяне и обработване.

чл.21 ПЛАТФОРМАТА може да прехвърли личните данни на КЛИЕНТА на следните трети лица при наличие правни основания за прехвърлянето:
– на куриерски фирми;
– на застрахователни компании;
– на фирми, предоставящи гаранция на продукти.

чл.22 КЛИЕНТЪТ има право писмено да:
– поиска ПЛАТФОРМАТА да му предостави допълнителни подробности за това как се ползват неговите данни, както и да му предостави копие от информацията, която той е предоставил на ПЛАТФОРМАТА – ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ
– да поиска ПЛАТФОРМАТА да актуализира неточности в информацията, която се съхранява или да поиска да бъде изтрита определена информация, за която счита, че е отпаднало основанието за нейното съхранение или ако счита, че има право да оттегли съгласието си за нейната обработка или съхранение.
(2) ПЛАТФОРМАТА проучва искането на КЛИЕНТА и се произнася по него в едномесечен срок, като срока може да бъде удължен с още два месеца ако е необходимо становище на държавни и общински органи, институции, на съдебните власти или по друга основателна причина, като ПЛАТФОРМАТА уведомява КЛИЕНТА за удължаването на срока и причината за това.
(3) Ако КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от становището на ПЛАТФОРМАТА или от използването на личната му информация има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.23 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са изготвени в съответствие със законодателството на Република България.

чл.24 Споровете се решават с преговори между страните или пред компетентния съд в Република България.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са с последна промяна от 22.05.2018г.

Натиснете за директна връзка към VIBER
VIBER бутон
Нагоре